Tags: Ondernemers, Corona, Maatregelen, Kabinet, Economie,

Maatregelen ter ondersteuning ondernemers

De minister president maakte in zijn toespraak maandag duidelijk dat we ons de komende tijd nog in zwaar weer zullen bevinden. Dinsdagavond volgde een persconferentie waarin een pakket noodmaatregelen werd aangekondigd dat moet voorkomen dat ondernemers in de problemen komen, en mensen hun banen verliezen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De afgelopen dagen was er een sterke toename in aanvragen van werktijdverkorting voor personeel. De online systemen via welke je deze kon aanvragen liepen vast. De overheid heeft daarop een nieuwe regeling in het leven geroepen toegespitst op de huidige crisis. Met de nieuwe maatregel kunnen werkgevers garantstelling van de overheid aanvragen tot 90% van het inkomen van werknemers. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Meer informatie vind je hier

Verruiming krediet regelingen en noodfonds

Het lenen van geld wordt makkelijker gemaakt. Voor ondernemingen die in de problemen komen met hun cashflow staat de overheid garant. Ook de belastingdienst is coulant in de termijnen die worden gesteld voor het betalen van de aanslag. Voor de sectoren die vanaf het begin het hardst getroffen zijn, zoals de horeca en de reisbranche, wordt een noodfonds ter beschikking gesteld waar aanspraak op gemaakt kan worden om te voorkomen dat de onderneming omvalt. 

Zelfstandige ondernemers

Waar minister Wiebes eerder aangaf dat zzp'ers op zichzelf zijn aangewezen, worden er voor hen ook regelingen getroffen. Deze worden door de gemeenten uitgevoerd. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Voor meer informatie over de maatregelen: klik hier