Programma

Hello Zuidas biedt haar members een kanaal voor communicatie en inspraak over de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, bereikbaarheid, wonen en levendigheid in het gebied en de duurzame ontwikkeling van Zuidas. Deze thema’s vormen de pijlers van onze organisatie. We brengen daarvoor de beslissingsbevoegden van onze members jaarlijks verschillende keren bij elkaar. Tegelijkertijd staan we aan de wieg van concrete maatregelen.

Maak hier kennis met het Hello Zuidas team

Mobiliteit & Bereikbaarheid

De bereikbaarheid en het verduurzamen van de vervoersstromen van en naar Zuidas zijn enorm belangrijk voor het gebied. Het zorgt voor een gezond vestigingsklimaat, schonere lucht en een leefbaarder klimaat in Zuidas. Samen met vele partners werken we al jaren aan het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in Zuidas onder de noemer ‘Van A tot Zuidas’ Dit programma gaat over de transitie in mobiliteit, waar luchtkwaliteit en duurzaamheid maar ook transport, logistiek en innovatie een belangrijke rol in spelen.

Openbare Ruimte & Veiligheid

Een prettige en leefbare openbare ruimte is essentieel voor een toplocatie als Zuidas. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de fietsenstallingen, binnentuinen, groenvoorzieningen, pleinen en stations. Daarom heeft Hello Zuidas afspraken met de gemeente Amsterdam om de professionele en strakke uitstraling van Zuidas te behouden. Hello Zuidas organiseert bovendien drie keer per jaar het Facility Management Platform, waarin facility managers en office managers van publieke en private partijen samen komen om te sparren over gebiedsbrede thema’s in de openbare ruimte. Denk aan roken, afval en logistiek, beheer en groen.

Levendigheid

Om de transitie van zakelijk district naar gemengde stadswijk te doen slagen is levendigheid op straat onmisbaar, ook buiten kantoortijden. Initiatieven op het gebied van kunst, sport en recreatie komen veelal van Hello Zuidas. We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten; initiatieven die goed in Zuidas passen worden door ons ondersteund.