Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven opgericht met als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van bereikbaarheid van Zuidas te stimuleren. Bedrijven nemen deel aan de Taskforce vanuit hun rol als gebruiker van het gebied en hun de verantwoordelijkheid voor een bereikbaar Zuidas.

- Adviseren op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in Zuidas richting Directie Zuidas van de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok.

- Monitoren en inzichtelijk maken van de bereikbaarheid van Zuidas door middel van het jaarlijks Mobiliteitsonderzoek, inzichtelijk maken van data op de site vanAtotZuidas (Dashboard) en toetsen van bestemmingsplannen en adviseren op maatregelen

- Actief werken aan het reduceren van het aandeel auto in de modal split ten gunste van andere modaliteiten door middel van de zogenaamde Werkgeversaanpak.

Convenant
In 2016 hebben Taskforceleden in een convenant verklaard dat zij zich actief gaan inzetten op vermindering van het eigen aandeel in het spits- en autoverkeer.

Het is de bedoeling dat de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas haar leden adviseert en faciliteert, terwijl zij elkaar op hun beurt versterken door middel van kennisdeling.

Leden
ABN AMRO
Accenture
Akzo Nobel
Amsterdam UMC
CBRE
Deloitte
De Brauw
EDGE Technologies
Gemeente Amsterdam
Houthoff
INNSiDE by Meliá
NACH
Olympisch Stadion
ORAM
RAI Amsterdam
Rechtbank Amsterdam
Roland Berger
Stibbe
Van Lanschot Kempen
Vesteda
Victory
Vrije Universiteit
Zuidasdok

Organisatie 
Ongeveer drie keer per jaar vindt het Taskforce-overleg plaats waarin ieder lid van de Taskforce vertegenwoordigd is.

Onder de Taskforce functioneert de werkgroep Onderzoek en Monitoring die verkeersplannen toetst, over verkeersmaatregelen adviseert, het Mobiliteitsonderzoek voorbereidt en het Dashboard actueel houdt.


Secretaris: Rinske Berg
rinske.berg@hellozuidas.com
06 51 58 95 74