ORIGINS & DE THOMASKERK

Indrukwekkend kunstproject van beeldhouwer Ivan Cremer in verborgen parel van
architectuur aan de Amsterdamse Zuidas.


Onder de titel ‘Origins’ vindt tot medio oktober een omvangrijk en indrukwekkend
kunstproject plaats in de monumentale Amsterdamse Thomaskerk. Daar brengt beeldhouwer Ivan Cremer met een 7 meter hoge sculptuur een hommage aan de architect aan de Thomaskerk, zijn grootvader en inspirator Karel L. Sijmons (1908-1989). De expositie werd geopend door Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en curator van ArtZuid2021.


'Alles wat ik te zeggen heb zit in deze kerk’ waren de enige woorden die K.L. Sijmons
achterliet over de totstandkoming van zijn levenswerk. Voor zijn kleinzoon Ivan Cremer
(1984) de aanleiding om een zoektocht te beginnen naar de betekenis van de architectuur,
en daarop als beeldhouwer te reageren.


Cremer’s kleinere bronzen beelden ‘Choreography of the Origins’ - die ten grondslag
liggen aan de sculptuur - worden eveneens in de Thomaskerk geëxposeerd. Deze serie
verhuist kort (van 8 t/m 12 Sept.) naar zijn solo expositie in de KunstRai (Galerie Helga
Hofman). De presentatie op de KunstRai wordt omlijst met een serie foto’s van ‘Origins’
door Sacha de Boer. Aaneensluitend worden de beelden met de foto’s in de Thomaskerk
tentoongesteld.


Ivan Cremer vindt zijn inspiratie in de dans. De wereldberoemde choreograaf Hans van
Manen heeft zijn choreografie !Without Words"#in een uitvoering van Het Nationale Ballet
beschikbaar heeft gesteld voor projectie in de kerk tijdens de expositie.


In het inpandige Thomas theater wordt doorlopend een korte film gepresenteerd over
de totstandkoming van Origins. Deze film werd gemaakt door Patrick Drijver.


Origins is een imposante en poëtische hommage aan de architect en diens levenswerk:
de Thomaskerk, een verborgen parel van architectuur en kunst aan de Amsterdamse
Zuidas. De Thomaskerk is dagelijks geopend van 12 - 17 uur.


Voor de ingang van de Amsterdamse Thomaskerk zijn drie manshoge bronzen beelden
geplaatst van Cremer uit zijn serie ‘Dancers from Oblivion’, een voorstadium van project
Origins. Zij vormen een markant onderdeel van de Sculptuur Biënnale ARTZUID2021.


Voor meer informatie en/of foto"s in hoge resolutie: origins@dethomas.nl