De Toekomst van Logistiek en Verkeer: Bijeenkomst bij RAI Amsterdam

Dit jaar organiseert de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas 5 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst ging over de toekomst van de Zuidas en de tweede, afgelopen 11 april, ging over logistiek en verkeer in de Zuidas. Graag geven we je in deze terugblik een samenvatting van de bijeenkomst, inclusief presentaties van de sprekers.

Gastheer Wim Braakman begint met een interactieve ijsbreker. Hij vraagt het publiek wie er weleens bij de RAI is geweest voor publieksevenementen of zakelijke doeleinden. Vervolgens vraagt hij wie er te maken heeft met logistiek. Het publiek steekt hun handen op als antwoord op de vragen. Wim Braakman start zijn presentatie met het doel van deze bijeenkomst en zijn presentatie: kennisdeling, inspiratie en verbinding. RAI Amsterdam heeft ervaring met bereikbaarheid en logistiek. Door het delen van deze kennis geeft het wellicht inspiratie aan andere partijen.

RAI toen en nu

Tijdens zijn presentatie neemt Wim ons mee terug naar 1970 met een afbeelding van de RAI en de omgeving. Hij deelt uitdagingen en oplossingen op het gebied van autoverkeer, parkeergarages, vrachtwagenlogistiek en de fietsroute door de RAI, zoals extern bufferterrein Westpoort en maatwerkverkeersregels per evenement. Over de stands kwam een vraag uit het publiek, of RAI Amsterdam invloed heeft op de stands. Wim antwoordt: Ja, als het eigen evenementen van de RAI zijn dan bieden we dit altijd aan, dan hoeven standhouders geen eigen stand mee te brengen, wat resulteert in mooiere en innovatievere stands en minder vervoersbewegingen.

In het publiek werd gevraagd hoe RAI Amsterdam omgaat met een evenement zoals het festival Kingsland, waarbij veel fietsers worden verwacht. Wim antwoordt dat er genoeg parkeerterrein is voor fietsers. RAI Amsterdam beweegt mee met wat het evenement nodig heeft. Hij besprak ook aankomende werkzaamheden in de omgeving, zoals Zuidasdok, om afstemming te garanderen tijdens grote evenementen. Wim sloot zijn presentatie af met een vooruitblik op de toekomst en het Masterplan van RAI Amsterdam.

Update werkzaamheden Zuidasdok
Maarten van Ettekoven, strategisch omgevingsmanager, en Niels van den Brink, integraal verkeersmanager, beginnen de presentatie met een overzicht van de projecten van Zuidasdok en wanneer het gereed zal zijn. Het gaat om de volgende werkzaamheden: Station (OVT), knooppunt de Nieuwe Meer, tunnels en knooppunt Amstel. Verder belichten ze de budgetspanning van het project en dat er een onderzoek loopt naar versoberingen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het toestaan van meer hinder, ook voor het verkeer. Maarten benadrukt dat tegelijkertijd de reguliere werkzaamheden aan het project gewoon doorgaan. Niels neemt de aanwezigen vervolgens mee in de werkzaamheden die voor 2024, 2025 en verder gepland zijn. Het verkeer zal hier in de komende jaren hinder van ondervinden. Als afsluiting krijgt het publiek informatie over de bouwlogistiek van Zuidasdok en een aankondiging dat Zuidasdok onder andere gaat starten met aanleveringen per schip bij de werkzaamheden van het knooppunt Nieuwe Meer.

Duurzame gedragsverandering
Ideate voert onderzoek uit in opdracht van de Gemeente Amsterdam naar duurzame gedragsverandering in de Zuidas. Het doel is om mensen aan te moedigen om op andere manieren naar de Zuidas te reizen en het aantal autoaankomsten in de spits te verminderen. Ideate werkt in drie fasen: diagnose, strategie met maatregelen en het uitwerken van het programma. Eerste bevindingen tonen aan dat het grootste deel van de autoaankomsten woon-werkverkeer betreft.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 4 juli met als thema de toekomst van mobiliteit en parkeren in Zuidas. Hello Zuidas members krijgen de kans om te praten over de visie op mobiliteit en parkeren in Zuidas, inclusief het beleid voor het parkeren van auto´s, deelvervoer en tweewielers in de gebieden die nog in ontwikkeling zijn.

Als je op de hoogte wilt blijven van de bijeenkomsten van de Taskforce en suggesties hebt voor toekomstige onderwerpen, neem dan contact op met Ilana Schmidt, Secretaris Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, via ilana.schmidt@hellozuidas.com

Bekijk hier de presentaties van de sprekers:
Presentatie RAI Amsterdam
Presentatie Zuidasdok
Presentatie Ideate

Tekst: Ilana Schmidt