Corona verandert bereikbaarheid van de Zuidas

(foto: Jan Vonk)

Medewerkers werkzaam op de Zuidas blijken in coronatijd heel tevreden over de bereikbaarheid van de Zuidas, er wordt meer met de auto gereisd dan met het OV, en driekwart wil na corona gemiddeld 1 tot 3 dagen per week thuiswerken. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Mobiliteitsonderzoek Zuidas

Jaarlijks laat de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, in samenwerking met Van A tot Zuidas, een mobiliteitsonderzoek uitvoeren onder medewerkers en bewoners van de Zuidas. Ook dit jaar, midden in de coronacrisis. Een vreemde situatie, omdat een groot deel van de medewerkers thuiswerkt en niet of nauwelijks reist. Toch besloot de Taskforce het digitale mobiliteitsonderzoek te laten doorgaan. Zo ontstaat er immers geen gat in de reeks onderzoeken. Bovendien is in dit onderzoek naar de situatie ná corona gevraagd.

Werkenden
Tot medio februari dit jaar hebben 1.100 respondenten de vragen beantwoord. 90% daarvan zijn werkenden. Werkenden waarderen hun reis naar de Zuidas met gemiddeld een 7,6. Dat is hoger dan voorgaande jaren (7,1). De waardering van fietsers en automobilisten ligt relatief hoog. Dat hangt samen met de rustigere situatie op de weg (gemiddeld -30%). Tijdens de coronacrisis reizen de meeste respondenten met de auto naar de Zuidas, in voorgaande jaren was dat de trein. Het aandeel van de trein neemt na corona, ten opzichte voor corona, naar verwachting iets af (van 40% naar 34%). In plaats daarvan gebruikt men naar verwachting vaker de auto (van 21% naar 24%).

Auto, fiets of OV?
Tijdens de coronacrisis liep het aantal medewerkers dat met de auto naar het werk reist op van 21% naar 39%. Van de medewerkers die met de auto naar het werk rijden, heeft driekwart een parkeerplek van de werkgever. De rest parkeert de auto op de openbare weg. Wanneer de corona-beperkingen zijn opgeheven, reist naar verwachting 24% van de werkenden op de Zuidas met de auto. Dat is meer dan voor corona.

De meeste respondenten wonen tussen 20 en 30 km van de Zuidas. Onder de 10 km woon-werkafstand (een fietsbare afstand) komt tijdens de coronacrisis zo’n 24% met de auto naar het werk. Dat is ten koste gegaan van het gebruik van de metro en fiets. Naar verwachting daalt na corona het aandeel van de auto onder de 10km afstand, naar 9%. Boven 15 km afstand reizen medewerkers hoofdzakelijk met auto (46%) en trein (35%).

Het fietsgebruik is gedaald, net als het OV-gebruik. Zeker in het begin van de coronacrisis is het OV minder aantrekkelijk geworden (coronavirus en mondkapjesplicht). De verwachting is ook dat men na de coronacrisis meer gaat fietsen. Gezondheid is hiervoor een belangrijke reden. Na corona gaat men ook weer vaker met het OV. Naar verwachting gaat dit om 47% van de reizigers, een lager percentage dan voor corona. Reistijd en duurzaamheid zijn vaak genoemde redenen om met het OV naar de Zuidas te reizen.

Spreiding van werktijden
Naast meer fietsen en OV kan door spreiden de bereikbaarheid van de Zuidas blijvend worden verbeterd. Dat kan door spreiden van werktijden en thuiswerken.

Op dit moment is de werktijd tussen 08:30 en 17:30 uur het meest voorkomend. Aan de respondenten is gevraagd of zij bereid zijn op een andere tijd dan gebruikelijk te reizen. Ongeveer de helft is daartoe bereid. Dit jaar valt uiteraard het grote aandeel thuiswerkenden op. Slechts 20% reist nog voor het werk naar de Zuidas. Na corona wil 75% 1 tot 3 dagen per week thuiswerken (24%: 1 dag; 34%: 2 dagen; 17%: 3 dagen). 17% wil weer volledig op kantoor werken.

Tijdens werktijd blijken de meeste medewerkers niet heel mobiel te zijn. Voor de coronacrisis had ruim driekwart van de medewerkers sporadisch of nooit een afspraak buiten de deur. Tijdens de coronacrisis is dit aantal nog verder opgelopen, tot 95%. Voor afspraken buiten de deur reisden 32% van de respondenten met de trein en 28% met de auto.

Wat alle bovenstaande ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de Zuidas gaan we het komende jaar zien.

Meer informatie? Bekijk hier het volledige mobiliteitsonderzoek of neem contact op met René Teeuwen, voorzitter Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, via rene.teeuwen@hellozuidas.com