Veiligheidsplatform Zuidas: veilig naar het werk & veilige werkomgeving

Hoe kunnen werknemers – indien nodig - veilig naar het werk reizen? En hoe zorg je ervoor je als werkgever een veilige werkomgeving creëert voor je werknemers? Over deze twee thema’s ging het in het door Hello Zuidas georganiseerde Veiligheidsplatform van 29 oktober. Als gevolg van de aanhoudende maatregelen omtrent Covid-19 is het van belang om met elkaar in gesprek te blijven en de best-practices met elkaar te delen. Door informatie en kennis te delen op deze twee thema’s wordt getracht alvast te voorsorteren op de toekomstige situatie (post-Covid-19).

Onder leiding van Fouad Benaya presenteerden Jos Hollestelle en Johan Feld van het samenwerkingsverband Van A tot Zuidas actuele ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid en mobiliteit in Zuidas. Hierna kreeg Els van Bronckhorst – Directeur Occupier Services bij vastgoedadviseur Savills – het woord om de aangesloten bedrijven en instellingen handvaten mee te geven over hoe een veilige werkomgeving te creëren voor de werknemer.

Intentieverklaring Werkgevers MRA
Spreiden, spreiden en nog eens spreiden. In de intentieverklaring Werkgevers MRA wordt volop ingezet op thuiswerken en het flexibel inrichten van je reis van en/of naar het werk. Ruim 20 werkgevers maakten afspraken over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na Covid-19.

In de intentieverklaring komt aan bod:
    Het maken van afspraken met werknemers over hun mobiliteitsgedrag en over het invullen van werktijd met thuiswerken op een of meerdere dagen per week, ook na het beëindigen van de Covid-19 maatregelen;
    Het spreiden van woon-werk verkeer over de dag en de week en de werknemers stimuleren gebruik te maken verschillende vervoersmiddelen. Dit verankeren de participanten in hun mobiliteitsbeleid.

Het aantal besmettingen volgend gaf Jos Hollestelle knoppen mee waar je als organisatie aan kunt draaien. Het uitgangspunt is het verkleinen van het risico op besmetting tijdens de reis. Als organisatie kan je hierin sturen door de risico’s te accepteren, reduceren of minimaliseren.

Impact in Zuidas
Van een breder perspectief wordt getrechterd naar een concrete tool; de gebruiksmonitor – opgesteld door Johan Feld. Het doel van de gebruiksmonitor is om werkgevers en werknemers (en daarmee voor Zuidas) in staat te stellen goede afwegingen te maken ten aanzien van het gebruik van de ruimte en faciliteiten en de keuzemogelijkheden die er zijn om deze te bereiken. Dit, met in het achterhoofd dat net als voor de crisis we moeten spreiden over de week, over de dag en over de modaliteiten om Zuidas voor iedereen op een acceptabele manier bereikbaar te maken en te houden. In de gebruiksmonitor komen verschillende stromen data bijeen. Als online dashboard kunnen werkgevers en werknemers de tool gebruiken om te beslissen op welke momenten zij ‘veilig’ kunnen reizen door bijvoorbeeld drukte te vermijden.

Belang van een veilige werkomgeving
Uit verschillende surveys is gebleken dat werknemers behoefte hebben aan 2 tot 3 dagen thuis werken om balans te vinden tussen mentale en fysieke gezondheid, stelt Els van Bronckhorst van Savills. Wat betekent dit voor een veilige werkomgeving? Allereerst dient er nagedacht te worden over hoe er op dit moment gewerkt wordt, hoe er gewerkt zou moeten worden, hoe werknemers willen werken en waar werknemers waarde aan hechten. Voordat werkgevers werknemers terug naar kantoor willen laten komen in een veilige werkomgeving moet men zich afvragen wat de impact is en waarom men wil terugkomen. Op basis daarvan kan een werkgever prioriteren wat er van belang is in het een veilige terugkeer naar kantoor en zorgen voor een veilige werkplek.

Tot slot
Er kan worden geconcludeerd dat het effect op zowel de werkgever als de werknemer groot is. De impact van Covid-19 en de maatregelen daarvan zullen nog een lange tijd doorklinken. Het vaccin komt langzaam in zicht. Er is geen blauwdruk voor een veilige reis of een veilig en gezond kantoor. Blijf in gesprek met de medewerkers!

Tot het volgende Veiligheidsplatform: cyberveiligheid op 4 maart 2021.

Heeft u vragen voor onze Projectleider Openbare Ruimte & Veiligheid? Neem dan contact op met Fouad Benaya via fouad.benaya@hellozuidas.com.