Resultaten thuiswerkonderzoek: 30% werkt na corona 2 dagen thuis

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas heeft, in samenwerking met Van A tot Zuidas, onder 22 bedrijven met in totaal ruim 14.000 medewerkers op de Zuidas onderzoek naar thuiswerken gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat voor de coronacrisis bij deze bedrijven 21% van de medewerkers minimaal een dag per week thuis werkte. In coronatijd werkt ruim tweederde van de medewerkers minimaal 3 dagen per week thuis.

Gevolgen van thuiswerken

Na maandenlange ervaring met thuiswerken, ziet 59% van de bedrijven hogere productiviteit als voordeel van thuiswerken. Daarnaast noemt 45% van de organisaties minder CO2 uitstoot en 41% minder reiskosten als bijkomende voordelen van thuiswerken. 14% ziet echter helemaal geen voordelen. Ook zien bedrijven nadelen van thuiswerken. Zo geeft 86% aan dat de gezondheid van medewerkers verslechtert. Een gelijk percentage geeft aan meer tijd kwijt te zijn aan het faciliteren van thuiswerken. En iets meer dan 40% noemt lagere productiviteit als nadeel van thuiswerken.

Ondersteuning 

Op diverse wijzen ondersteunen bedrijven hun medewerkers bij het thuiswerken. Meer dan de helft (55%) geeft al langere tijd een onkostenvergoeding voor thuiswerken. 18% doet dat sinds de coronacrisis en 22% overweegt dat te gaan doen. 41% zegt de mogelijkheid aan te bieden om op afstand bij vergaderingen in te bellen. Ruim een derde heeft actief aandacht voor de privé situatie van medewerkers. De helft van de bedrijven zegt actief aandacht te hebben voor binding met collega’s en organisatie. Een ruime meerderheid van de bedrijven (82%) biedt vergoedingen voor Arbo-voorzieningen, zoals kantoormeubilair. 14% overweegt dat alsnog te gaan doen. Andere genoemde ondersteuning zijn: stress management, ondersteuning vitaliteit en flexibiliteit in werkdagen.

Spreiding

Bijna een kwart van de bedrijven spreidt thuiswerken al actief over maandag t/m donderdag, zodat medewerkers niet hoofdzakelijk op vrijdag thuiswerken. 18% wil dit na de coronacrisis gaan doen en 41% weet het nog niet. Bedrijven die thuiswerken over de week (willen gaan) spreiden, doen dit via roosters, door afspraken met medewerkers te maken over bijvoorbeeld hybride vorm van samenwerken en door onderling verbinding met elkaar te houden.

Mobiliteit

Als medewerkers naar het werk komen, stimuleert 82% van de bedrijven dat de medewerkers met de fiets of openbaar vervoer reizen. Maatregelen zijn onder andere: fietsplan met een hogere vergoeding, selectief parkeerbeleid, NS Business card, geen vergoeding autokosten als het openbaar vervoer een goed alternatief is of bedrijfspoolfiets.

Na corona

De bedrijven geven aan dat gemiddeld 48% van de medewerkers structureel gemiddeld 2 dagen of meer kán thuiswerken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in het geding komt. Naar verwachting werkt na corona 30% van de medewerkers structureel 2 dagen per week thuis. Een derde van de bedrijven verwacht, doordat medewerkers vaker thuiswerken, op termijn kantoorruimten of kantoormeters af te gaan stoten. De overige twee derde van de organisaties verwacht dat dit bij hen niet gaat gebeuren. 27% van de bedrijven zegt op dit moment reeds een thuiswerkplan of -beleid te hebben voor de situatie na corona. Hoeveel dagen gaat u thuiswerken na corona?