Doelstelling Amsterdam; geen dak onbenut

Amsterdam zet zich in om de Klimaatdoelstellingen van Parijs te halen door ervoor te zorgen dat de stad in 2050 klimaatneutraal is. Om dit te halen is inzet van alle partijen in de stad nodig. In Amsterdam liggen er veel kansen voor de opwek van zonne-energie op bedrijfsdaken. Het dakoppervlak is vaak groot waardoor zonnepanelen efficiënt kunnen worden uitgerold. De gemeente doet daarom een oproep aan eigenaren van bedrijfspanden om de mogelijkheden van zonne-energie te verkennen en te benutten.

Laatste opstellingsronde SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)

Investeringen in zonne-energie betalen zich terug met behulp van SDE+ subsidie. De SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) gaat veranderen; in maart 2020 is de laatste openstellingsronde in de huidige vorm. Over de vorm van deze regeling in de toekomst heerst nog enige onzekerheid.

In verband met de openstellingronde van de SDE+ subsidie in maart 2020 en de onzekerheden over de toekomst doet de gemeente juist nu een oproep aan dakeigenaren.

Ondersteuning vanuit de gemeente

Mochten dakeigenaren hulp nodig hebben bij het in kaart brengen van de mogelijkheden dan wordt hierbij ondersteuning geboden. De gemeente werkt hiervoor samen met De Zoncoalitie. Zoncoalitie kan u helpen bij de aanvraag van SDE subsidies.

De gemeente biedt ook aantrekkelijke leningen vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente voor de realisatie van zonprojecten. Meer informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds

Ook kan de gemeente u in contact brengen met Amsterdamse zon coöperaties. Veel Amsterdammers hebben niet de mogelijkheid om zelf zonnepanelen aan te leggen op hun eigen dak. Dakeigenaren kunnen er ook voor kiezen hun dak ter beschikking te stellen aan Amsterdammers. De gemeente Amsterdam juicht dit toe en stelt zelf ook daken ter beschikking.

Ondersteuning bij realisatie van projecten


Zoncoalitie biedt ook projectondersteuning aan voor partijen die al over een SDE+ subsidie beschikken maar het project nog niet hebben gerealiseerd. De Zoncoalitie kan bedrijven namens de gemeente ondersteunen bij:
-    Technische haalbaarheidsstudie (Constructief – Dakdekking – Electrische inpassing).
-    Onafhankelijk advies omtrent exploitatiemodellen, financiering, fiscaliteit en juridische aspecten.
De gemeente kan een beperkt aantal projecten ondersteunen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn roepen we op zich snel te melden. U kunt dit doen via info@zoncoalitie.nl

Informatie en vragen
Meer informatie over de SDE+ subsidieregeling kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u contact opnemen met:

Eline Hoogendijk                                                                                
Projectmanager Amsterdam Klimaatneutraal
Gemeente Amsterdam                                                                   
T (+31) 6 - 22 20 5949
eline.hoogendijk@amsterdam.nl                                                

Art van der Giessen
Programmamanager zonne-energie
Gemeente Amsterdam
M 06 – 83627709
a.van.der.giessen@amsterdam.nl

Foto: Marcel Steinbach