Denk mee met de energiebesparing top 5 voor Amsterdam

Denk mee met de energiebesparing top 5 voor Amsterdam

 

Vrijdagmiddag 11 maart 15.00 -16.30 uur

Circl, Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam


“Gasprijs schiet met 70 procent omhoog naar nieuw record”

“Wat zijn de alternatieven voor Russische olie en gas? Of is extreme prijsstijging onvermijdelijk?”

“Risico aanwezig dat Russisch gas helemaal niet meer komt”


Zomaar drie koppen uit de kranten van de afgelopen twee dagen. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne drukt ons pijnlijk met de neus op de feiten: we zijn ontzettend afhankelijk geworden van (Russisch) gas en olie. Hierdoor stijgen de energieprijzen hard met gevolgen voor de uitgaven van burgers, bedrijven en organisaties.


Welke besparingsmaatregelen kunnen we nú nemen om zo snel mogelijk het energieverbruik van de stad Amsterdam terug te brengen? Dat is het onderwerp van een brainstormbijeenkomst waarvoor het College van Burgemeester en Wethouders u uit wil nodigen op vrijdagmiddag 11 maart om 15:00. Wij weten dat de termijn heel kort is. Alleen is de crisis nu acuut en moeten we zo snel mogelijk afstemmen wat we samen kunnen doen.


Hoe kunnen we nú het energieverbruik omlaag brengen

Op Europees en nationaal niveau worden er op dit moment volop plannen gemaakt. Amsterdam werkt al jaren aan de overgang naar duurzame energie met projecten die belangrijk en veelbelovend zijn maar een lange adem vragen. Om nu geen tijd te verliezen zijn maatregelen nodig waarmee we liefst direct maar zeker op korte termijn het energieverbruik terug kunnen dringen. En waar iedereen zich aan kan en wil verbinden om ook zijn bijdrage te leveren.


Samen kunnen we een verschil maken

Samen met u willen wij komen tot een top 5 van concrete maatregelen waarmee we als stad direct resultaat kunnen boeken. Daarvoor doen wij een oproep aan u om namens uw organisatie mee te denken over concrete maatregelen: wat kunt uw organisatie of bedrijf doen? Wat kunnen we als collectief doen? Wat kunnen we als gemeente doen? Wij hopen ook dat er verbindingen gelegd worden tussen partijen om elkaar te helpen om besparingen te bereiken. Wij hopen u te zien vrijdagmiddag!

  • Inleiding door wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid, Energietransitie, Ruimtelijke Ordening) en Egbert de Vries (Economische Zaken)
  • Inhoudelijke bijdrage van Marjan Minnesma (Urgenda)
  • In gesprek over directe energiebesparingsmaatregelen
  • Vast stellen van concrete voorstellen

16.30 uur Napraten met een drankje


Voor de bijeenkomst nodigen we vertegenwoordigers uit van diverse bedrijven, organisaties en instellingen uit waaronder leden van de Amsterdamse Duurzaamheidsraad, netwerkorganisaties als ORAM, woningbouwcorporaties, jongerenorganisaties en nog veel meer. Olof van der Gaag (voorzitter Amsterdamse Duurzaamheidsraad) zal ook deelnemen aan de bijeenkomst.


Meld svp via deze link of we op uw komst of iemand anders namens uw organisatie kunnen rekenen. Dan kunnen we hiermee rekening houden met de omvang van de ruimte. Deze bijeenkomst zal live plaatsvinden bij Circl. Het is helaas niet mogelijk om online deel te nemen.


We vragen u om de geldende adviezen tegen verspreiding van het coronavirus in acht te nemen.