Ambities en scope Zuidasdok herbevestigd

Niets doen is geen optie

Minister van Staat Sybilla Dekker deed de afgelopen maanden onderzoek naar nut en noodzaak van Zuidasdok. In haar advies´Voortvarend bouwen aan de toekomst´ constateert Dekker dat niets doen geen optie is. Ze doet dan ook nu de aanbeveling om daadkrachtig door te zetten met de realisatie van het project Zuidasdok. Van verantwoorde versoberingen is volgens haar geen sprake.

De grote investering is volgens Dekker gerechtvaardigd vanwege de winst die het project Zuidasdok oplevert voor de bereikbaarheid van zowel de regio als het land en voor het vestigingsklimaat. Uit de actualisatie van de kosten-baten analyse blijkt dat doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert.

De uitvoering van het project zal gewijzigd worden. Zo wordt het project gesplitst in deelprojecten om het geheel beheersbaarder te maken. Het laatste deel van het project zal naar schatting tussen 2032 en 2036 worden opgeleverd. Kijk voor meer informatie op zuidas.nl

Zuidasdok

Zuidasdok is de naam van het project dat gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad. De A10 wordt aangepakt, station Amsterdam-Zuid wordt vernieuwd en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden aangepast. Hierdoor krijgen we meer capaciteit op de weg en in het station om de groeiende verkeers- en reizigersstromen op te vangen.