Veilig & Internationaal Samenwerken

Op 28 juni jl. was er weer een geslaagde editie van ons Veiligheidsplatform. We waren hiervoor te gast bij de VU. in het mooie NU.VU gebouw, waar tevens voorstellingen worden gegeven en de nieuwste films worden vertoond. Het thema was Veilig & Internationaal Samenwerken en zeer toepasselijk hadden we dan ook de VU, de Veiligheidsregio en de AIVD als sprekers. Dit artikel is wat beknopter dan anders, we kunnen namelijk niet alles delen wat er besproken is tijdens het overleg. Hierdoor zijn er tevens geen foto's beschikbaar. We rekenen op uw begrip.

Het overleg begon met een anekdote. “Een aantal weken geleden had ik een afspraak met een bedrijf in Zuidas. Ik wandelde het kantoor binnen en gelijk ontstond er een levendig gesprek. We hebben het over inhoud gehad, over persoonlijke zaken en over vele andere dingen. Na het gesprek gingen we met veel energie weer uit elkaar. Later die dag werd ik gebeld door een collega. Het bedrijf waar ik die ochtend geweest was, belde naar kantoor of ik het wel was die ochtend. We waren namelijk zo voortvarend van start gegaan, dat ik me niet heb voorgesteld. Zo zie je hoe makkelijk we informatie met elkaar delen, zonder te verifiëren of de ander wel is wie we denken dat het is.” Zo begon de spreker van de AIVD zijn presentatie. Een mooie anekdote over awareness op het gebied van veiligheid.

In de presentatie passeerden verschillende dreigingen de revue, aan de hand van het (openbare) jaarverslag van de AIVD. Rechts- en links-extremisme, Rusland, China, Cybercrime en een woord wat menigeen nog niet kende: accelerationisme. Kortom, stuk voor stuk dreigingen waar de AIVD alert op is.

Vervolgens was de beurt aan Yoni Shem-Tov, beleidsadviseur integrale veiligheid van de VU. Hij vertelde hoe de VU omgaat met kennisveiligheid. Want waar kennis is, met name in wetenschappelijke vorm, is ook het gevaar dat ‘statelijke actoren’ ermee aan de haal gaan om deze kennis in te zetten voor bijvoorbeeld militaire doeleinden. En alhoewel het niet alleen een verantwoordelijkheid is van de VU, is het goed om hier scherp op te zijn en blijven, en daarom de nodige maatregelen te implementeren. De Nationale Leidraad Kennisveiligheid (hierna ‘leidraad’) en het Kader Kennisveiligheid Universiteiten maken inzichtelijk aan welke (internationale) verplichtingen universiteiten moeten voldoen en op welke wijze universiteiten invulling kunnen geven aan het managen van de risico’s. Die voorgestelde maatregelen zijn divers/breed en hebben bijvoorbeeld betrekking op het aangaan van een samenwerking tot en met het inregelen van bijvoorbeeld toegangsbeleid. Het kabinet werkt ook aan een Toetsingskader ongewenste kennis- en technologieoverdracht. Dit kader is bedoeld om individuen te ‘toetsen’ die toegang willen tot kennisgebieden waarop de risico’s voor de nationale veiligheid het grootst zijn. Het vergroten van de awareness is dan ook ontzettend belangrijk.

Als laatste spreker was het woord aan Dennis Overgaauw, strategisch adviseur kennis & advies van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Hij vertelde over hun werkwijzen bij verschillende incidenten en risico’s. In een cyclus werkt de Veiligheidsregio aan het maken van een risicoprofiel, beleidsplan, dekkingsplan en crisisplan. Alles om er maar voor te zorgen dat zij klaar staan op het moment dat een risico tot uiting komt. Ook oefenen zij met verschillende sectoren en partijen, denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven en organisaties uit de veiligheidssector, om hen te trainen en bewust te zijn van elkaars rollen en capaciteiten.

Onlangs mochten members van Hello Zuidas ook de crisisbeheersing trainingen volgen zowel op operationeel als strategisch niveau. Gezien het enthousiasme en het aantal aanmeldingen waren het twee geslaagde dagen. Wegens succes willen we deze daarom graag opnieuw organiseren met de Veiligheidsregio.

Tot slot was er een zeer verzorgde borrel door de VU, waarbij volop werd genetwerkt en bijgepraat.

Wilt u er de volgende keer ook bij aanwezig zijn? Of vindt u het leuk om uw locatie beschikbaar te stellen voor ons platform? Neem dan contact op met Elisa Schouten, voorzitter van het Veiligheidsplatform, via elisa.schouten@hellozuidas.com