Nieuw museum in oude rechtbank Zuidas

Foto: Marcel Steinbach

Zuidas krijgt er een culturele hotspot bij. Er zijn plannen voor een nieuw museum in het oude gebouw van de rechtbank aan de Parnassusweg in Zuidas. Hiervoor wil de gemeente Amsterdam het gebouw verwerven van de huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf. De Hartwig Art Foundation wil in het deels monumentale pand een internationaal museum voor hedendaagse kunst vestigen, op eigen kosten en risico. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de plannen.

Museum

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de samenhangende ontwikkelingen van het oude rechtbankgebouw en de grond met de tijdelijke rechtbank ernaast. De gemeenteraad beslist medio september over deze afspraken. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. Na de aankoop zal de stad het oude gebouw van de rechtbank kostendekkend verhuren. De Hartwig Art Foundation ontwikkelt het museum op eigen kosten en risico en vraagt daarvoor geen subsidie van de stad. Het college beschouwt het museum als een mooi cadeau aan de stad.


Kunst laten zien én maken

Het museum met de tijdelijke naam Museum of Contemporary Art (MCA) brengt exposities van jonge, veelbelovende kunstenaars en nieuwe kunst. Behalve tentoonstellingsruimtes komen er ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, workshops en horeca. Er wordt dus niet alleen kunst getoond, maar ook gemaakt. Het MCA werkt samen met andere kunstinstellingen zoals de Rijksakademie van Beeldende kunsten, het Stedelijk Museum, de Oude Kerk, Framer Framed, de Appel, de Vleeshal (Middelburg), Casco Art Institute (Utrecht) en Stroom Den Haag.


Geen eigen collectie

Het museum bouwt geen eigen collectie op. Het MCA wil host zijn voor kunstenaars. Een selectie van de kunst die zij er maken, wordt geschonken aan de Collectie Nederland. Dat komt zowel de kunstenaars ten goede als het Nederlands cultureel erfgoed. De Hartwig Art Foundation wil zo een bijdrage leveren aan de collecties van de toekomst.


Kantoren, woningen en parkeergarage

Op de grond naast de oude rechtbank, waar nu nog de tijdelijke rechtbank staat, zijn plannen voor een nieuw gebouw met kantoren, woningen en een ondergrondse parkeergarage. De eisen en ambities hiervoor zijn opgenomen in een zogeheten Nota van Uitgangspunten (NvU). Nadat deze NvU door de gemeenteraad medio september wordt vastgesteld, zal het Rijksvastgoedbedrijf de erfpacht van de grond verkopen door middel van een openbare verkoopprocedure.


Hoe verder?

Als de gemeenteraad de aankoop van de oude rechtbank en de plannen voor de grond ernaast medio september goedkeurt, werkt de gemeente verder aan de huurovereenkomst met de stichting Hartwig Art Foundation. Deze stichting werkt daarna de plannen voor het museum verder uit.


Foto: Marcel Steinbach

Tekst: Zuidas.nl