'Financiële stress kan iedereen overkomen, ook op Zuidas'

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat niet alleen mensen met lage inkomens, maar ook opvallend veel mensen met hogere inkomens aankloppen bij de schuldhulpverlening. Dit bleek uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de branchevereniging voor schuldhulpverlening, de NVVK. ‘Ook in een gebied als Zuidas kunnen mensen kampen met geldproblemen’, zegt Jurenne Hooi, schrijver van het boek Eigen Schuld, uitgegeven door Uitgeverij Prometheus. 

Hooi was twaalf jaar directeur/bestuurder van een organisatie voor schuldhulpverlening in Amsterdam-Zuidoost en Diemen en is nog steeds betrokken bij mensen met deze problematiek. Inmiddels is ze een ervaren toezichthouder met een focus op armoedebestrijding en inclusie. Over haar ervaringen schreef ze het boek Eigen Schuld.

Modale inkomens

De branchevereniging ziet een toename van mensen met modale inkomens die te maken hebben met schulden. ‘Er zijn nieuwe doelgroepen bijgekomen’, meent ook Hooi. ‘De middenklasse, ondernemers en ZZP-ers die het na corona zwaar hebben, komen nu ook in de problemen. Een deel van de ondernemers moet nu de coronasteun terugbetalen. Het is maar de vraag of ze dat kunnen.’

Doordat er steeds meer mensen aankloppen bij de schuldhulpverlening, krijgt het onderwerp meer aandacht. Hooi licht toe: ‘De trend is dat bedrijven en organisaties nu meer aandacht hebben voor de financiële situatie van hun medewerkers. Dit doen ze bijvoorbeeld door de inzet van budgetcoaches en andere ondersteuning. Een positieve ontwikkeling.’

Maatschappelijk probleem

Hooi benadrukt dat armoede en financiële stress een maatschappelijk probleem is. Volgens Hooi kan de schuldenproblematiek alleen opgelost worden door de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. ‘Die drie moeten samenwerken om dit maatschappelijke probleem op te lossen. Financiële stress is een zevenkoppig monster!’

In haar tijd als schuldhulpverlener had ze veel contact met bedrijven. Een van de eerste samenwerkingen was in 2016 en 2017 met de toenmalige CEO van de Johan Cruijff ArenA, Henk Markerink, nu voorzitter van de VNO-NCW. Samen hebben ze de handen ineengeslagen om mensen met financiële problemen te ondersteunen vanuit hun eigen discipline. ‘Henk heeft de ArenA opengesteld om klanten te linken met het bedrijfsleven. Zo hebben we cliënten, klanten en bewoners uit Zuidoost letterlijk op de stip gezet of naar werk begeleid. Dat was een eyeopener: je kan snel schakelen met het bedrijfsleven.’

Geen zielige mensen

Hooi wil vooral het negatieve stigma weghalen bij mensen met schulden. ‘Het kan iedereen overkomen! Het zijn niet altijd alleen maar zielige mensen, maar individuen met vindingrijkheid, weerbaarheid en kracht. Financiële stress kan iedereen overkomen. In de praktijk hebben klanten vaak een duwtje in de rug nodig bij het hervinden van hun veerkracht. Dan gaan ze.’

Henk Markerink

Henk Markerink voegt toe: 'Bedrijven zijn in de laatste jaren steeds meer gaan denken in “stakeholder value” in plaats van “shareholder value”. Bedrijven zouden zichzelf de vraag moeten stellen: Wat kan je terugdoen voor de samenleving waar je als bedrijf onderdeel van bent? Bijvoorbeeld het creëren van banen en stageplaatsen voor doelgroepen die het juist moeilijk hebben.'

Tekst: Gordana Todorovic

Beeld: Uitgeverij Prometheus