'Hyperspits behoort meer en meer tot verleden'

Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen vandaag werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona.

Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.780 medewerkers, waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group hebben vandaag afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Ook NS en vervoerbedrijven in de regio zijn betrokken.

Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht. Je leest er hier meer over.

Bekijk ook onderstaande video voor meer uitleg:


Bron: vervoerregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam | Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
Overheden, werkgevers en vervoerders in de metropoolregio Amsterdam werken al geruime tijd samen aan maatregelen om de druk op de spits te verminderen. Met de ondertekening van deze afspraken wordt de samenwerking uitgebreid. Dit is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarin Rijk en MRA nauw samenwerken om de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam te borgen.

In opdracht van Rijk en MRA adviseert Stichting Breikers werkgevers over de mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. Werkgevers kunnen kosteloos advies vragen via www.wijzijnbreikers.nl/afsprakenmra.

Foto: partijen die op 24-09 de werkgeversverklaring ondertekenden

Ook Hello Zuidas ondertekende vandaag de werkgeversverklaring. Betere spreiding van mobiliteit, nu en in de toekomst, zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van Zuidas. Die gedachte past in de visie van onze pijler Mobiliteit & Bereikbaarheid. Wil je daar meer over weten? Kijk dan hier of neem contact op met onze projectleider Rodi van den Bergen | rodi.vandenbergen@hellozuidas.com.