Hinder door werkzaamheden aan het spoor

Foto: Marcel Steinbach

Aanbrengen damwanden en verwachte hinder
In vier nachten, van 7 tot 11 maart, worden tussen middernacht en 06.00 uur ‘s ochtends damwanden ingetrild direct ten westen van station Amsterdam Zuid. Het gaat om bouwwerkzaamheden voor de nieuwe stationspassage, de Brittenpassage. Voor de werkzaamheden moet het trein- en metroverkeer worden stilgelegd en komt er een kraan op het spoor te staan. Daarom vinden de werkzaamheden ‘s nachts plaats. Het geluidsniveau valt binnen de grenswaarde voor de nacht, maar aangezien het vanwege de avondklok stiller is dan normaal kan het zijn dat u de werkzaamheden hoort. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, wordt tijdens het intrillen van de damwanden onder hoge druk water bijgevoegd, waardoor de damwand met minder weerstand wordt ingebracht.

Ook in de twee daaropvolgende weken (15 tot en met 28 maart) vinden er nachtelijke werkzaamheden plaats voor de nieuwe stationspassage. Dit omvat met name aan- en afvoer van materieel en geeft geen geluidsoverlast.

Paasweekend
Komende zomer schuiven we opnieuw twee dakdelen voor de nieuwe stationspassage naar hun definitieve plek. Het Paasweekend (van 1 april 20.00 uur tot 6 april 05.00 uur) benutten we om de fundering voor de twee dakdelen gereed te krijgen. In dat weekend is er beperkt trein- en metroverkeer. Na de laatste trein, in de nacht van donderdag op vrijdag, starten we met het vrij graven van de funderingspalen die eerder zijn ingebracht. Daarop plaatsen we landhoofden: 12 meter lange funderingsblokken waarop het nieuwe dakdeel moet komen te rusten. Op dinsdagochtend 6 april rijden alle metro’s en treinen weer volgens dienstregeling.