Een rookvrije woon- en werkomgeving

(Niet) roken is een veelbesproken onderwerp op de Zuidas. In oktober 2019 wijdde Hello Zuidas er al een ‘FM Platform Zuidas’ aan. Daarin stond de vraag centraal hoe werkgevers en gebouwbeheerders kunnen voorzien in een rookvrije (werk)omgeving. ABN AMRO, de VU, GGD Amsterdam en Artis vertelden waren te gast om te spreken over hun beleid en ervaringen omtrent het inrichten van een rookvrije werkomgeving.

Rookvrije zones Zuidas
Sinds oktober 2019 is een groot gebied rondom het Amsterdam UMC, de VU, de tandheelkundige opleiding ACTA en de Botanische Tuin Zuidas al permanent rookvrij. Per 1 januari 2020 is ook de ABN AMRO aan het Zuidplein een rookvrije zone en de VU campus streeft ernaar om op 31 mei 2020 ‘World No Tobacco Day’ helemaal rookvrij te zijn.
Het WTC Amsterdam heeft haar entrees al als rookvrije zones aangewezen. In een straal van 7,5 meter rondom de entrees geldt een rookvrije zone. Om hier meer aandacht op te vestigen zijn de rookvrije zones vanaf vandaag ook op de grond gemarkeerd.