Dependance Conservatorium van Amsterdam in het Beatrixpark

Kapel en Convict
Het Conservatorium van Amsterdam wil zich graag vestigen in Kapel en Convict in het Beatrixpark omdat de huidige locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. In Convict zal onderwijs worden gegeven en zullen oefenruimtes worden geïnstalleerd. Kapel krijgt een kleine concertzaal waar openbare concerten kunnen worden georganiseerd. Ook komt er in Kapel horeca, openbaar en toegankelijk voor studenten, bezoekers en omwonenden.

Projectplanning
Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben hiervoor een overeenkomst getekend. Daarmee is de komst van het Conservatorium vrijwel zeker. Je leest hier meer over de projectplanning.

Foto: Marcel Steinbach