BewonersPlatform Zuidas stopt na 25 jaar

Het was een droevige dag met een feestelijk tintje afgelopen donderdag. Tijdens het symposium (IN)spreken is zilver in het Auditorium van Symphony Offices maakte Cisca Griffioen, voorzitter van BewonersPlatform Zuidas (BPZ), bekend dat het bewonersplatform gaat stoppen.

Het BWP bestaat dit jaar 25 jaar en vierde dat op 23 maart met een symposium. Volgens Cisca een mooie gelegenheid om te stoppen. 'We zijn een actieve bevlogen bewonersorganisatie en hebben ons al die jaren met veel plezier ingezet voor de buurt en haar bewoners.' Het BPZ bestond uit vijf vrouwen: Marleen Munniksma, Anneke Wevers, Monique Disselhoff, Jeannette Bloem en Ciska Griffioen (zie foto).

Wisselende successen

Volgens Cisca kan het BPZ terugkijken op 25 jaar met wisselende successen. 'Vanaf het begin in 1998 heeft het bewonersplatform geijverd voor een gemengde wijk’, sprak Ciska. ‘Dat was ook wel nodig. Voorbeelden uit Parijs (La Défense ) hebben laten zien dat een steriele kantorenwijk nooit een succes kan worden. Gelukkig zijn er nu al duizenden bewoners in het deel van Zuidas dat langs de Boelegracht ligt, in Valley en de Kop Zuidas tegenover de RAI. Er komen er nog veel meer in het plan Ravel waarvoor nu al voorbereidingen getroffen worden, het Kenniskwartier bij de VU en over de Amstelveenseweg in Verdi.’

Geheugen van de buurt

Niet alleen de BPZ, maar ook de gemeente onderstreepte het belang van actieve bewoners bij gebiedsontwikkeling. Voormalig directeur Zuidas, David van Traa, benadrukte dat interactie met bewoners essentieel is. 'Op Zuidas bouwen we 10.000 woningen, er komen drie basisscholen en we vergroten Station Zuid, Wat doet dit nou met de buurt? De interactie met het BPZ is heel waardevol geweest. Ze zijn het geheugen van de buurt. Ik heb er heel veel van geleerd.’

Nieuwe generatie

Cisca hoopt dat er een nieuwe generatie actieve bewoners opstaat. ‘Zuidas is de komende 25 jaar nog in ontwikkeling. Er zal dus veel gevraagd worden van de verdraagzaamheid van de bewoners. Er wordt veel geboord, er worden damwanden geslagen en kabels en leidingen gelegd. Station Zuid heeft wel prioriteit, maar daar moet nog veel gebeuren. Het dak van de Brittenpassage wordt in delen gemaakt en geschoven. Als het dak klaar is kan de tunnel worden uitgegraven. We weten nu al dat de ov-terminal aan weerszijden van de Brittenpassage te klein zal zijn. Dus dat wordt nog flink puzzelen met tram en bus. En dan komen nog de echte tunnels voor de A10 Zuid in het DOK.'

Ze vervolgt: 'Kortom, er is nog heel veel te doen en dat vraagt om betrokkenheid van bewoners die willen participeren in het maken van de plannen, zeker ook voor en tijdens de uitvoering. Bewoners zijn ervaringsdeskundigen en kunnen dus veel bijdragen.’

Ook al houdt het BPZ op met bestaan, Cisca denkt zelf nog niet aan stoppen. ‘Ik zit nog in heel veel andere besturen en organisaties en ben daar heel druk mee.' Lacht: 'Dit is 1 klus die ik van mijn lijstje af kan strepen.’

De weekberichten van het BewonersPlatform Zuidas houden op te bestaan, evenals de thema-avonden en de artikelen in de Wijkkrant.

Van links naar rechts op de foto: Monique Disselhoff, Marleen Munniksma, Cisca Griffioen, Anneke Wevers en Jeannette Bloem.