Bijeenkomst Taskforce Bereikbaarheid

De Taskforce Bereikbaarheid is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in 2012 opgericht met als doel het overleg tussen overheid en...