Best of Bergman

Negen meesterwerken van Ingmar Bergman Lees verder

[ENGLISH BELOW]

Wat betekent het om mens te zijn? Wat is de rol van de mens in de samenleving? Anders geformuleerd: wat is de zin van het leven? Het zijn deze vragen die centraal staan in het imposante oeuvre van de Zweedse filmmaker en toneelschrijver Ingmar Bergman. In een prachtige beeldtaal vol metaforen en symboliek onderneemt Bergman een zoektocht naar de antwoorden vanuit filosofisch, theologisch en psychologisch perspectief. Niet dat hij eenduidige antwoorden vindt, het zoeken is immers belangrijker dan het vinden. Duidelijk is dat het leven complex en onvoorspelbaar is, iets waaraan Bergman in zijn film meer dan recht doet. Niet voor niets wordt hij als een van de grootste filmmakers in de geschiedenis van de cinema beschouwd, die tot op de dag van vandaag filmmakers over de hele wereld inspireert.

Bergman werd op 14 juli, 1918 geboren in het Zweedse Uppsala. Zijn vader was luthers predikant, dus op al op jonge leeftijd werd hij geconfronteerd met theologische vraagstukken en religieuze beelden. Voor zijn universitaire studie verhuisde hij naar Stockholm. Het was daar dat hij belangstelling kreeg voor theater en film, wat uiteindelijk tot ruim zestig films zou leiden. De eerste, Crisis, stamt uit 1946, zijn grote doorbraak kwam met het ook commercieel succesvolle Summer with Monika uit 1953. Sindsdien volgden er vele meesterwerken, die ook talloze keren bekroond werden met internationale filmprijzen, waaronder drie Oscars, een Gouden Beer (Berlijn) en een ere-Gouden Palm in Cannes voor zijn gehele oeuvre.

In 1965 verhuisde Bergman naar Fårö, een klein eilandje in de Oostzee. Hij had het dankzij zijn vaste cameraman Sven Nykvist leren kennen toen deze hem het eiland aanraadde als de ideale locatie voor Through a Glass Darkly uit 1961. In zijn huis daar overleed hij op 30 juli 2007 in zijn slaap, zestien dagen na zijn 89e verjaardag.

Onder de noemer Best of Bergman presenteert Rialto vanaf 17 maart een klein retrospectief van negen film uit het begin van zijn carrière, waaronder Summer with Monika en Through a Glass Darkly. Zijn films zijn in Rialto VU te zien.

-

What does it mean to be human? What is man's role in society? In other words, what is the meaning of life? It is these questions that are central to the impressive oeuvre of Swedish filmmaker and playwright Ingmar Bergman. In beautiful imagery full of metaphors and symbolism, Bergman undertakes a quest for the answers from philosophical, theological and psychological perspectives. Not that he finds unequivocal answers; after all, the search is more important than the finding. What is clear is that life is complex and unpredictable, something Bergman does more than justice to in his film. Not for nothing is he considered one of the greatest filmmakers in the history of cinema, who to this day inspires filmmakers all over the world.

Bergman was born on 14 July, 1918 in Uppsala, Sweden. His father was a Lutheran pastor, so at an early age he was confronted with theological issues and religious images. For his university studies, he moved to Stockholm. It was there that he became interested in theatre and film, which would eventually lead to over sixty films. The first, Crisis, dates from 1946; his big break came with the also commercially successful 1953 Summer with Monika. Since then, many masterpieces followed, which also won numerous international film awards, including three Oscars, a Golden Bear (Berlin) and an honorary Golden Palm at Cannes for his entire oeuvre.

In 1965, Bergman moved to Fårö, a small island in the Baltic Sea. He had come to know it thanks to his regular cameraman Sven Nykvist when the latter recommended the island to him as the ideal location for 1961's Through a Glass Darkly. In his home there, he died in his sleep on 30 July 2007, 16 days after his 89th birthday.

Under the title Best of Bergman, Rialto will present a small retrospective of nine films from the early part of his career from 17 March, including Summer with Monika and Through a Glass Darkly. His films can be seen at Rialto VU.