Gebiedsconferentie Verdi

Zuidas gemeente Amsterdam

Afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam organiseert op 20 en 21 november de 'Gebiedsconferentie Verdi'. Tijdens deze bijeenkomst kunt u workshops bijwonen met thema's die raken aan de ontwikkeling van het gebied. Lees verder

Afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam organiseert op 20 en 21 november de 'Gebiedsconferentie Verdi'. Tijdens deze bijeenkomst kunt u workshops bijwonen met thema's die raken aan de ontwikkeling van het gebied. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link

Tekst gaat verder onder de afbeelding

 

Tekst & aanmelden via deze pagina

Op woensdag 20 (’s middags) en donderdag 21 november (’s avonds) organiseren we 5 workshops waarin u kunt meedenken en meepraten over de ontwikkeling van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. We snijden de onderwerpen aan waarvan betrokkenen en belanghebbenden eerder hebben aangegeven ze belangrijk te vinden.

Workshop ‘Recreatie en kwaliteit van leefomgeving’
In de workshop ‘Recreatie en kwaliteit van leefomgeving’ gaan we verder in op wat een goede balans is tussen rust en drukte. Als bijvoorbeeld het Jachthavengebied een aantrekkelijk recreatiegebied voor een grotere groep Amsterdammers wordt, wat betekent dit dan voor de huidige bewoners en gebruikers van het gebied? Hoe kunnen we zorgen voor een aantrekkelijk Jachthavengebied voor een breed publiek in combinatie met een voor de buren prettige leefsituatie?

Workshop ‘Elzenbos: open, dicht of iets er tussenin?’
In de workshop ‘Elzenbos: open, dicht of iets er tussenin?’ willen we het met u hebben over hoe we de kracht van het Elzenbos kunnen behouden en het tegelijkertijd meer beleefbaar kunnen maken. Wat is momenteel de ecologische waarde van het Elzenbos en wat betekent het openstellen van het Elzenbos voor die ecologische waarde? Waarom zouden we het Elzenbos gesloten houden als er zoveel behoefte is aan recreatief groen? Welke scenario’s zouden mogelijk zijn?

Workshop ‘Quickwins voor een schoon, heel, veilig en beleefbaar Verdi’
In de workshop ‘Quickwins voor een schoon, heel, veilig en beleefbaar Verdi’ gaan we zoeken naar oplossingen om overlast op het gebied van onder andere zwerfvuil, geluid en drukte tegen te gaan. Hoe kunnen we ook bij evenementen en andere pieken in het gebruik van het gebied zorgen dat de openbare ruimte op orde blijft? Hoe maken we de minder toegankelijke plekken wel sociaal veilig?

Workshop ‘Mobiliteit’
In de workshop ‘Mobiliteit’ onderzoeken we hoe we de groei van verkeer als gevolg van de nieuwbouw in Verdi duurzaam en veilig kunnen vormgeven. Wat kunnen we in en rond Verdi doen om lopen, fietsen en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? En hoe zorgen we ervoor dat het gebied daarnaast ook bereikbaar blijft voor diegenen die van de auto afhankelijk zijn?

Workshop ‘Groen’
In de workshop ‘Groen’ willen we met u kijken naar ideeën om het groen in het gebied Verdi – waarin we ook woningen en kantoren gaan ontwikkelen – te verbeteren. Hoe kunnen we het bestaande groen verbeteren? Hoe kunnen we woon- en kantoorpanden toch een groene uitstraling geven?

World Trade Center - centrale hal Strawinksylaan 59, 1077 XW Amsterdam

Alle data