Hello Zuidas Retail Services Netwerk

3x per jaar brengt Hello Zuidas retailers en dienstverleners van Zuidas samen tijdens een Retail Services Netwerk bijeenkomst om met elkaar in contact te komen en informatie uit te wisselen. Lees verder

Verdere informatie over de invulling van deze bijeenkomst volgt.

Retail Services Netwerk
3x per jaar brengt Hello Zuidas retailers en dienstverleners van Zuidas samen tijdens een Retail Services Netwerk bijeenkomst om met elkaar in contact te komen en informatie uit te wisselen.

Het Retail Services Netwerk valt onder de Hello Zuidas pijler Levendigheid. Om de transitie van zakelijk district naar gemengde stadswijk te doen slagen is levendigheid op straat onmisbaar, ook buiten kantoortijden. Initiatieven op het gebied van kunst, sport en recreatie komen veelal van Hello Zuidas. We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten; initiatieven die goed in Zuidas passen worden door ons ondersteund.

Zowel winkeliers als horecapartijen leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid in Zuidas. Hello Zuidas heeft voor beide doelgroepen een platform waarbij members in deze branches elkaar regelmatig ontmoeten: het Horecaoverleg en het Retail Services Netwerk.

Wil je meer weten over het Retail Services Netwerk of onze pijler Levendigheid? Neem dan contact op met news@hellozuidas.com