Hello Zuidas FM-platform | Kansen voor gemeente, bedrijven en instellingen

In het FM-platform van 15 september zoeken wij de kansen en mogelijkheden op om het gebied verder te vergroenen. Lees verder

Kansen voor gemeente, bedrijven en instellingen 
De Zuidas is een dichtbebouwd gebied en kan soms grijzig ogen, nu de Zuidas langzamerhand een gemengd woon- en werkgebied aan het worden is is vergroening meer dan ooit nodig. Meer groen lijkt het wondermiddel te zijn voor fysieke en sociale vraagstukken. Problemen met waterberging, hitte (in verharde stedelijke gebieden), extremen in weersomstandigheden en overbelaste riolen kunnen een gevolg zijn van nauwelijks aanwezig groen. Daarnaast kan een groener - publiek of publiektoegankelijk - gebied het imago van gebied versterken, het welzijn van medewerkers verbeteren en is het belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de stad.

In het FM-platform van 15 september zoeken wij de kansen en mogelijkheden op om het gebied verder te vergroenen. Samen kijken wij naar hoe wij het natuurlijk kapitaal beter kunnen benutten. Aan de hand van verschillende, bestaande best-practices wordt u meegenomen in het verhaal van (ontwerp)deskundigen. Laat u inspireren! Van creatieve binnentuinen tot aan beplante (dak)terrassen om het regenwater te bergen: ook op de Zuidas is alles mogelijk.

Facility Management Platform
Het Facility Management Platform (FM-Platform) maakt onderdeel uit van de Hello Zuidas Pijler Openbare Ruimte & Veiligheid. Een prettige en leefbare openbare ruimte is essentieel voor een toplocatie als Zuidas. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de fietsenstallingen, binnentuinen, groenvoorzieningen, pleinen en stations. Daarom heeft Hello Zuidas afspraken met de gemeente Amsterdam om de professionele en strakke uitstraling van Zuidas te behouden. Hello Zuidas organiseert bovendien drie keer per jaar het Facility Management Platform, waarin facility managers en office managers van publieke en private partijen samen komen om te sparren over gebiedsbrede thema’s in de openbare ruimte. Denk aan roken, afval en logistiek, beheer en groen.

Wil je meer weten over het Facility Management Platform of onze pijler Openbare Ruimte & Veiligheid? Neem dan contact op met onze projectleider Fouad Benaya fouad.benaya@hellozuidas.com.