Energy Transition Thursday #5: Demand Response

Circl

Steeds meer elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met zonnepanelen en windmolens. In 2030 naar verwachting zelfs 70% van het totaal. Dat is duurzaam, maar ook uitdagend. De levering van wind- en zonne-energie is immers even grillig als het Nederlandse weer. Hoe zorgen we die grilligheid aankunnen en dat het licht gewoon blijft branden? Lees verder

Steeds meer elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met zonnepanelen en windmolens. In 2030 naar verwachting zelfs 70% van het totaal. Dat is duurzaam, maar ook uitdagend. De levering van wind- en zonne-energie is immers even grillig als het Nederlandse weer. Hoe zorgen we die grilligheid aankunnen en dat het licht gewoon blijft branden?

Demand Response is één van de mogelijkheden om aan deze uitdaging het hoofd te bieden. Demand Response betekent dat de vraag naar elektriciteit even flexibel wordt als het aanbod. Is het even bewolkt, en is er minder zonnestroom? Dan schakelen ook bedrijven hun verbruik terug, zodat er geen tekort aan elektriciteit ontstaat. Zijn er juist grote pieken in levering, bijvoorbeeld omdat het hard waait? Dan schakelen ook bedrijven een tandje bij.

Door Demand Response toe te passen hoeven netbeheerders niet het hele elektriciteitsnet te vervangen door dikkere kabels, wat veel geld bespaard. Bedrijven die hun verbruik flexibel maken kunnen juist een extra inkomstenstroom genereren. Demand Response is daarmee niet alleen een technische oplossing, maar ook een economische kans.

Demand Response wordt al toegepast, bijvoorbeeld bij gemalen, maar wat is er voor nodig om deze techniek op grote schaal in heel Nederland toe te passen? Welke obstakels en kansen liggen voor ons?

Kom op 19 maart naar Circl, en praat mee! Kijk voor meer informatie op: https://circl.nl/programma/energy-transition-thursday5

Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam