< Back to Home

David zaal belegt het Ludwig von Mises Instituut Nederland een bijeenkomst met presentaties en discussie.

Dinsdag 19 juni, 20.00 uur (inloop 19u30), De Nieuwe Poort, Amsterdam
(Claude Debussylaan 2)
Kapitalisme (niet alleen) voor kapitalisten

In de media wordt onze samenleving al snel als 'kapitalistisch' weggezet. Meestal gaat dat gepaard met verwijten en klaagzangen over de vervuiling, uitbuiting, crises, hebzucht, verspilling en andere kwaden die kapitalisten en recenter 'neo-liberalen' ons zouden brengen. Aan de andere kant is er toch ook het besef dat kapitalisme voor welvaart, vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden zorgt. Moet het stelsel nu op de schop? Moeten we alleen de scherpe kantjes bijvijlen? Moeten we "de mens" meer centraal stellen? Of "de Aarde"?

Maar kun je een economie waar de overheid meer dan 50% van de uitgaven voor haar rekening neemt en verantwoordelijk is voor een bibliotheek vol met wetten en regels nog wel kapitalistisch noemen? Vanavond, hier op de Zuidas, het financieel centrum van Nederland, kiezen de sprekers uitgenodigd door het Mises Instituut Nederland voor een ander geluid: het wordt tijd dat we de belofte die vrijheid en kapitalisme bieden en nu maar gedeeltelijk kunnen waarmaken eindelijk serieus gaan nemen. De Toekomst aan het Kapitalisme!
De Inleidingen worden gepresenteerd door Jan Vis en Maarten Berg.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, is als adjunct-professor Business Valuation verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Tot 2017 was hij partner in Talanton Valuation Services te Amsterdam. Hij is auteur van o.m. het boek 'Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen, de subjectiviteit van het begrip economische waarde'.
Dr. Maarten Berg is econometrist en sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op landenvergelijkend 'geluksonderzoek' en werkte o.a. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en verschillende universiteiten. Hij is docent economie aan de Universiteit Leiden. Maarten is auteur van 'Een studie over de slechtheid van de staat' (2016).

Het Ludwig von Mises Instituut Nederland stelt zich ten doel het publiek te informeren over het wetenschappelijke werk van de Oostenrijkse econoom en filosoof Ludwig von Mises en van zijn opvolgers.

Het werk van Mises bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap inhoudt en van welke methoden zij zich kan bedienen. Ten tweede heeft hij nieuwe economische inzichten uitgewerkt; vooral over geld, de conjunctuur en de gevolgen van socialisme en overheidsingrijpen. De politiek-filosofische stromingen die het meest gebruik maken van de Oostenrijkse economische theorie zijn het klassiek liberalisme en het libertarisme.